بررسی نوکیا ۸

نوکیا ۸ جدی‌ترین تلاش برند نام‌آشنای دنیای موبایل برای بازگشت به روز‌های خوش گذشته است.