وضعیت شبکه‌ها در سایت ارتباطات زیر ساخت قابل بررسی شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شفاف سازی وضعیت کیفی خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت و به دنبال ارائه وضعیت پارامترهای کیفی شبکه‌ی دیتا شامل درصد از دست رفتن بسته‌ها (packet loss)، میزان تغییرات تاخیر(jitter) و تاخیر (latency)  اقدام به انتشار وضعیت کیفی شبکه‌های مکالمات بین شهری و بین‌المللی بر روی سایت خود کرده است.

شرکت ارتباطات زیر ساخت

از این پس هر کسی می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات زیر ساخت در بخش وضعیت شبکه با انتخاب گزینه‌های شبکه‌ی داخلی یا شبکه‌ی بین‌الملل وضعیت شاخص‌های کیفی حوزه را مشاهده کند.

در شبکه‌ی داخلی پارامترهای درصد موفقیت مکالمات، درصد کارایی کانال‌ها و متوسط زمان اشغال شدن کانال‌ها طی ۲۴ ساعت اخیر بین شبکه‌های شهری نشان داده می‌شود. این اطلاعات هر ۱۵ دقیقه یک بار بروزرسانی می‌شود.

 در شبکه‌ی بین‌الملل پارامتر‌های درصد موفقیت مکالمات و متوسط زمان مکالمات در ۲۴ ساعت روز گذشته نمایش داده می‌شود.

 اطلاعات بر حسب شبکه‌های ثابت استانی روی نقشه ایران و برای اپراتورهای سیار به صورت جدول و ترافیک صادره به کشورهای مختلف بر روی نقشه‌ی جهان مشخص شده‌اند.