آی‌فون 7 وارد بازار ایران شد+ قیمت

اشکان   

تازه به دوران رسیده ها که نمی دونید پول هاتون رو چطوری صرف خودنمایی بکنید بشتابید 7 – 8 میلیون پول گوشی ای رو بدین که اصلش برای دو تا کلمه حرف زدن بوده