احتمال افزایش قیمت سوخت در صورت ادامه‌ مصرف بی‌رویه

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از افزایش مصرف بنزین در کشور ابزار نگرانی کرد و اعلام کرد اگر این روند کنترل نشود، احتمال سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت وجود دارد.

به گفته‌ی ریاحی، میزان مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با سال گذشته ۱۲.۶ درصد رشد کرده است. در تیرماه به دلیل آغاز فصل مسافرت، مصرف روزانه‌ی بنزین به ۸۴ میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر بیشتر است؛ ممکن است با ادامه‌ی این روند برای تأمین مازاد نیاز بنزین مجبور به واردات بنزین شویم.

ریاحی با اشاره به یارانه‌ی سنگینی که دولت برای سوخت می‌پردازد گفت:

قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌ها است.

به عقیده‌ی ریاحی، افزایش تولید خودرو و موتورسیکلت، رشد واردات خودرو و همچنین ثابت ماندن قیمت بنزین و ارزانی آن نسبت به سایر کشورها، از عوامل رشد مصرف بی‌رویه‌ی بنزین در کشور است.