انتخابات الکترونیک المان اصلی شهر هوشمند نیست؛ الکترونیکی شدن رأی گیری در سال ۹۶

ترابی معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کشور در پاسخ به خبرنگار زومیت در مورد اینکه ما سال‌هاست به دنبال برگزاری الکترونیکی انتخابات هستیم و به آن نرسیده‌‌ایم، چطور صحبت از تحقق شهر هوشمند می‌کنیم؟ اعلام کرد: «برگزاری انتخابات الکترونیکی از المان‌های اصلی شهر هوشمند نیست. هر چند انتخابات در ایران ۲۵ فرآیند دارد که تا کنون در انتخابات گوناگون ۲۴ فرآینده الکترونیکی بوده اما هنوز نتوانستیم رأی گیری را هوشمند برگزار کنیم.»

ترابی ادامه داد: «برای رأی‌گیری الکترونیک هم زیرساخت‌ها و هم امکانات آماده این کار است. ما در تعامل با شورای نگهبان هستیم تا انتخابات سال‌ آینده بتوانیم رأی‌گیری الکترونیک را نیز داشته باشیم. ما در انتخابات‌های گذشته ۵ هزار شعبه را به صورت آنلاین متصل به شبکه داشتیم تا بتوانیم کد ملی رأی‌دهندگان را کنترل کنیم. این اتصال ۵ هزار نقطه‌ای کار بسیار بزرگی است و نباید این را فراموش کنیم.»

معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کشور به زومیت گفت:«مشکل اجرای شهر هوشمند در ایران نداشتن متولی خاص است. هم اکنون کمیسیون دولت الکترونیک در ذیل هیئت دولت کمک به‌سزایی در اجرای دولت هوشمند یا همان دولت الکترونیک داشته است. اگر شهر هوشمند هم متولی داشته باشد مطمئنا اجرا خواهد شد. ما پیشنهاد می‌دهیم کمیته‌ای زیر نظر کمیسیون دولت الکترونیک به نام کمیته شهر هوشمند تشکیل شود.»