این ۱۵ عکس نشان می‌دهد که زمان‌بندی چقدر مهم است!

عکاسی یکی از کارهایی است که نیاز به زمان‌بندی بسیار دقیقی دارد. همه چیز می‌تواند در یک چشم به هم زدن اتفاق بیفتد و تنها یک عکاس زیرک است که گاهی با دریافتن لحظات می‌تواند شاهکارهایی را خلق کند که دیگر مشابه‌اش به وجود نخواهد آمد.

در ادامه ۱۵ تصویر فوق‌العاده زیبا را خواهیم دید که نشان می‌دهد عکاسی هنر ثبت لحظه‌هاست! با آی‌تی‌رسان همراه باشید.


perfectly-timed-street-photography-143-5810c210eae45__700

perfectly-timed-street-photography-100-58107d8bf370b__700

perfectly-timed-street-photography-119-5810a64bda67d__700

perfectly-timed-street-photography-83-58106d00b3337__700

perfectly-timed-street-photography-170-5811edb3e02fc__700

perfectly-timed-street-photography-120-5810a6c68641a__700

perfectly-timed-street-photography-136-5810be5e1ab1d__700

perfectly-timed-street-photography-150-5811b36b34a37__700

perfectly-timed-street-photography-48-58106461e0262__700

perfectly-timed-street-photography-142-5810c1ba4efa3__700

perfectly-timed-street-photography-84-58106f9335fa4__700

perfectly-timed-street-photography-171-5811f9769d30b__700

perfectly-timed-street-photography-144-5810c26336b63__700

perfectly-timed-street-photography-129-5810b071672ce__700

perfectly-timed-street-photography-139-5810c0314d789__700