جدیدترین شرایط پیش فروش نقد و اقساط خانواده تیبا

آخرین شرایط فروش و پیش فروش خودروهای تیبا از منابع معتبر و موثق دریافت شده و شما می‌توانید با استفاده از جزییات موجود در این خبر اقدام به ثبت نام در مبادی اعلامی سایپا نمایید. گفتنی است که شرایطی که در ادامه عنوان می‌شوند در حال حاضر فعال بوده و مشتریان می‌توانند با واریز پیش پرداخت لازم از شرایط خوب این طرح استفاده نمایند.

تیبا-2 جدیدترین شرایط پیش فروش نقد و اقساط خانواده تیبا

شرایط فروش اقساطی و پیش فروش تیبا۲

جزییات طرح اول اقساطی: پیش فروش اعتباری به مناسبت نیمه شعبان تیبا ۲ دارای سود مشارکت ۱۸% وسود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه / تسهیلات ۱۹۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۵ چک ۴ ماهه نرخ ۲۲% و یا تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۲۰% به انتخاب مشتری* مرداد۹۷

جزییات طرح دوم اقساطی: پیش فروش اعتباری به مناسبت نیمه شعبان تیبا ۲ دارای سود مشارکت ۱۸% وسود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه / تسهیلات ۱۹۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۵ چک ۴ ماهه نرخ ۲۲% و یا تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۲۰% به انتخاب مشتری* تیر۹۷

جزییات طرح پیش فروش اول: پیش فروش نقدی به مناسبت نیمه شعبان تیبا ۲ دارای سود مشارکت ۱۸% و سود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه* مرداد۹۷

جزییات طرح پیش فروش دوم: پیش فروش نقدی به مناسبت نیمه شعبان تیبا ۲ دارای سود مشارکت ۱۸% و سود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه* تیر۹۷

پیش پرداخت لازم برای طرح اقساطی ۸ میلیون تومان و برای طرح پیش فروش ۷ میلیون تومان تعیین شده است

جدیدترین قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار و کارخانه

تیبا-اس-ایکس جدیدترین شرایط پیش فروش نقد و اقساط خانواده تیبا

شرایط فروش اقساطی و پیش فروش تیبا بنزینی و دو گانه سوز

فروش اقساطی تیبا دوگانه سوز SX یورو۴: پیش فروش اعتباری نیمه شعبان تیبا دوگانه سوز SX دارای سود مشارکت ۱۸% و سود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه / تسهیلات ۱۶۰میلیون ریال با بازپرداخت ۵ چک ۴ ماهه نرخ ۲۲% و تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۳ چک ۴ ماهه نرخ ۲۰% به انتخاب مشتری* مرداد۹۷

فروش اقساطی تیبا SX موتور M15 یورو۴: پیش فروش اعتباری به مناسبت نیمه شعبان تیبا SX دارای سود مشارکت ۱۸% وسود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه / تسهیلات ۱۶۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۵ چک ۴ ماهه نرخ ۲۲% و یا تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۲۰% به انتخاب مشتری* مرداد۹۷

پیش پرداخت لازم برای دو طرح بالا ۸ میلیون تومان تعیین شده است

پیش فروش عادی تیبا دوگانه سوز SX یورو۴: پیش فروش نقدی به مناسبت نیمه شعبان تیبا دوگانه سوز SX دارای سود مشارکت ۱۸% و سود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه *  شهریور۹۷

پیش فروش عادی تیبا SX موتور M15 یورو۴: پیش فروش نقدی به مناسبت نیمه شعبان تیبا SX دارای سود مشارکت ۱۸% و سود انصراف ۱۵% / رنگ خودرو قابل تحویل در زمان دعوتنامه * مرداد۹۷

پیش پرداخت لازم برای دو طرح بالا ۷ میلیون تومان مشخص شده است