جهان با انفجاری مشابه بیگ‌بنگ به پایان خواهد رسید

همه ما در مورد انفجار بزرگ یا بیگ‌بنگ که دانشمندان معتقدند سرآغاز تشکیل عالم است، چیزهایی شنیده‌ایم. اخیرا فیزیک‌دانان ادعا کرده‌اند که جهان ما به‌زودی توسط انفجاری مشابه با بینگ‌بنگ به پایان رسیده و نابود می‌شود.

محققان دانشگاه هاروارد با انتشار نتایج تحقیقات جدید مدعی شده‌اند که بی‌ثباتی ذرات کوانتومی بوزون هیگز که به ذره خدا مشهور است، می‌تواند به انفجار انرژی توسعه‌دهنده هر آن‌چه که به عنوان عالم شناخته می‌شود، منجر گردد. چنین انفجاری می‌تواند قوانین فیزیک و شیمی را زیر‌ و ‌رو کند. دانشمندان می‌گویند طبق محاسبات آن‌ها این رخداد می‌تواند در ۱۰ به توان ۱۳۰ سال دیگر روی دهد. برای تصور بزرگی این عدد کافی است که عدد یک را نوشته و جلوی آن تعداد ۱۳۰ عدد صفر قرار دهید!

آن‌ها هم‌چنین با دقت ۹۵ درصدی اعلام کرده‌اند که حداقل تا ۱۰ به توان ۵۸ سال دیگر جهان به حیات خود ادامه خواهد داد. ذرات بوزون هیگز در سال ۲۰۱۲ طی انجام آزمایشی کشف شد که توسط شتاب‌دهنده هادرونی بزرگ یا LHC، ذرات زیر‌اتمی پروتون به یکدیگر برخورد داده شدند. این موضوع در همان اوایل تحقیق که بوزون هیگز دارای وزن مخصوص بود، کشف گردید. ما می‌دانیم اگر این وزن مخصوص تغییر کند می‌تواند موجب نابودی عناصر سازنده حیات گردد.

هرگونه بی‌ثباتی در ذره بوزون هیگر می‌تواند موجب انفجار بزرگی مشابه انفجار بیگ‌بنگ  گردد که حیات را شکل داد. محققان معتقدند چنین بی‌ثباتی می‌تواند در اطراف سیاهچاله‌ها روی دهد که منحنی‌های فضا–زمان در اطراف اجسام به شدت متراکم و قوانین فیزیک متفاوت و سردرگم هستند و باعث می‌شود ذرات به روش‌های نامتعارفی با یکدیگر کنش و واکنش داشته باشند. اما نکته ترسناک ماجرا این است که محققان می‌گویند احتمال دارد فرایند بی‌ثباتی هم اکنون نیز در حال وقوع باشد و ما هیچ راهی برای دانستن و یا جلوگیری از آن نداریم.