در دنیا دو جور آدم داریم

شما از آنهایی هستید که با یک تلنگر از خواب بلند می‌شوید یا به سختی چشم‌هایتان را باز می‌کنید؟ ساندویچ را نصف می‌کنید یا همه را با هم گاز می‌زنید؟ پوکمون گو را دوست دارید یا از آن متنفرید؟ شما از هر کدام که باشید و به هر مدلی که باشید یکی از انواع سلیقه را دارید. به بیان دیگر یکی از دو نوع مردم هستید.   همین دو گانگی حالا باعث شده که یک طراح وبلاگی را به نام kindsofpeople2 راه‌اندازی کند که مملو از طرح‌هایی است که ساده ولی خلاقانه تضادها و دوگانگی‌ها را در کنار هم قرار داده است.  از قضا بسیاری از این طرح‌ها نگاه طنزآمیز طراح به تکنولوژی را نشان می‌دهد.

تعدادی از کارهای او را ببینید: