دکمه هوم آی‌فون ۷ نیاز به تماس با پوست دست دارد

دکمه هوم جدیدی که بر روی آی‌فون ۷ قرار گرفته به خاطر طراحی جدید، حتما به تماس با پوست دست نیاز دارد. به این ترتیب اگر یک سطح خارجی میان انگشت شما و سطح دکمه هوم وجود داشته باشد، اثر انگشت تشخیص داده نمی‌شود. این موضوع می‌تواند برای افرادی که در مناطق سردسیر زندگی کرده و از دستکش و اینگونه وسایل برای گرمایش خود استفاده می‌کنند، ایجاد مشکل نماید. طبق بررسی‌های اخیر که صورت گرفته است، حتی دستکش‌های بسیار نازک نیز از شناسایی اثر انگشت ممانعت به عمل می‌آورند.

حلقه‌ای که در اطراف دکمه هوم قرار گرفته، وظیفه شناسایی پوست دست را بر عهده دارد و به محض انجام این اتفاق، سنسور فعال شده و اثر انگشت شما را تشخیص می‌دهد.