روبات روسی در تجمع سیاسی شرکت کرد

روبات روسی که چندی پیش به علت فرار از آزمایشگاه تیترهای خبری را به خود اختصاص داده بود، اکنون دوباره باعث دردسر شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از ای.بی.سی، روبات “پروموبوت” این بار در یک تجمع سیاسی در مسکو دستگیر شده است.

پروموبوت پس از سفر از محل اسکان خود در پرم به سمت مسکو به همراه متخصصان روسی، در یک تجمع از هواداران یک کاندید پارلمان روسیه شرکت کرده بود. این روبات در حال جمع‌آوری نظرات شرکت‌کنندگان به منظور پردازش و تحلیل توسط تیم کاندید مذکور بود که ناگهان توسط پلیس دستگیر شد.به نظر می‌رسد که یکی از شرکت‌کنندگان با مظنون شدن به فعالیت این روبات ، پلیس را در جریان گذاشته و آن‌ها نیز به سرعت به محل تجمع آمده بودند.

به گفته سخنگوی آزمایشگاه سازنده پروموت، پلیس از تیم خواسته تا روبات را سریعا از محل دور کند و حتی تلاش کرده بود تا به آن دستبند بزند. البته پلیس دلیل این کار را باز کردن راه برای عبور راحت تر مردم عنوان کرده بود.