روشی عجیب برای دور کردن گوزن‌ها از قطار در ژاپن!

گوزن‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات را در ژاپن ایجاد کرده‌اند. به گزارش وزارت حمل و نقل ژاپن در روزنامه Asahi Shimbu، در سال گذشته بیش از ۶۱۳ مورد برخورد قطار با گوزن‌ها در ژاپن گزارش شده که به طور متوسط باعث ایجاد تاخیر ۳۰ دقیقه‌ای در رسیدن قطار‌ها به مقصد شده است.

علت اصلی این اتفاق، نیاز گوزن‌ها به آهن در رژیم غذایی‌شان است که به سمت ریل‌های آهنی راه‌آهن جذب می‌شوند. براده‌های آهن تولید شده از عبور و مرور دائم قطار و اصطکاک بین چرخ و ریل، یک منبع مناسب برای تامین این نیاز گوزن‌ها محسوب می‌شود، اما یک ایده جدید و تا حدی عجیب و غریب برای حل این کدورت بین گوزن‌ها و مسافران به کمک آمده است.

محققان موسسه تحقیقات و فناوری راه‌آهن ژاپن (RTRI) می‌گویند پخش صدایی خاص از بلندگو‌های نصب شده بر روی قطار می‌تواند باعث فرار گوزن‌ها شود. این صدا ترکیبی از صدای خرناس گوزن و به دنبال آن به مدت ۲۰ ثانیه صدای پارس سگ‌های شکاری است!

deer

این محققان می‌گویند این صدا در اواخر شب که اغلب گوزن‌ها در اطراف ریل‌ها برای تامین آهن بدن خود تجمع کرده‌اند، مورد آزمایش قرار گرفته و موجب شد بیش از نیمی از گوزن‌ها دور شوند. این میزان بسیار چشمگیر است به طوری که RTRI پیشنهاد کرده تا این بلندگو‌ها در مناطق نزدیک به مسیر که گوزن‌ها زندگی می‌کنند نیز نصب شوند.

البته این اولین ایده متفاوت و جالب در این زمینه نیست. در دسامبر سال ۲۰۱۷ نیز کارکنان راه‌آهن با ارایه طراحی، پیشنهاد استفاده از امواج التراسونیک را داده بودند که جایزه طراحی برتر ژاپن را نیز به خود اختصاص داد. طبق این طرح، در هنگام عبور قطار، با استفاده از امواج التراسونیک یک دروازه عبور ایجاد می‌شود و بعد از عبور قطار و در زمان دور بودن قطار از محل، امواج نیز قطع خواهند شد.