سرمایه‌گذاران کوالکام تقاضای ۸۰ دلار در ازای هر سهم را به برودکام ارائه نموده‌اند

چندی پیش برودکام اعلام نمود که پیشنهادی 130 میلیارد دلاری برای تصاحب شرکت کوالکام ارائه نموده است؛ ‌یا به عبارت دیگر 70 دلار برای هر سهم. کوالکام این پیشنهاد را رد کرد، چراکه از نظر آن‌ها این پیشنهاد ارزش شرکت را پایین آورده بود.

حال گزارشی منتشر شده که بیان می‌کند ارزش این شرکت از نظر سرمایه‌گذاران چقدر بوده است. براساس گزارش Bloomberg، ‌ظاهرا سرمایه‌گذاران به دنبال رقمی بوده‌اند که با 8 شروع می‌شده و همین گمانه‌زنی، مبلغ 80 دلار به ازای هر سهم را در ذهن متبادر می‌کند.

پرداخت یا عدم پرداخت این مبلغ توسط برودکام مساله‌ای است که گذر زمان آن را مشخص خواهد کرد. البته باید خاطر نشان کرد که در همین گزارش عنوان شده،‌ Hock Tan،‌ مدیر عامل اجرایی برودکام مذاکره کننده خبره‌ای است. در ادامه گزارش آمده که خریدهای پیشین تان نشان می‌دهد که وی تنها 6.8 درصد نسبت به پیشنهاد اولیه مبلغ را افزایش داده است و این به معنی آن بوده که مبلغ درخواستی کوالکام با مبلغی که برودکام حاضر است پرداخت کند،‌ فاصله زیادی دارد.

خبرها حکایت از آن دارند در صورتی‌که پیشنهاد برودکام رد شود،‌ آن‌ها با اعمال فشار به دنبال تغییرات در هیات مدیره شرکت کوالکام خواهند بود؛‌ و مطمئنا هیات مدیره جانشین تمایل بیشتری برای پیوستن به برودکام خواهد داشت.