فاجعه دیگری برای اپل: یک آی‌فون معیوب موجب آتش‌سوزی در مزرعه و خاکستر شدن آن شد!

تمامی وسایل الکتریکی پتانسیل آتش‌سوزی را دارند؛‌ اما یک زوج کانادایی دلیل سوختن مزرعه خود را یک آی‌فون معیوب عنوان می‌کنند. به موجب این آتش‌سوزی مزرعه این خانواده که به عنوان کمپ دانش‌آموزی و همچنین تورهای آموزشی کشاورزی استفاده می‌شد،‌ خسارات جدی دیده است.

بر اساس ادعای کیتی و یان فینلی، ‌صاحبان این مزرعه،‌ آتش‌سوی به خاطر یک آی‌فون ۶ سه ماهه معیوب که در اتاق به برق زده بودند تا شارژ شود،‌ صورت گرفته است. این ادعا بر اساس یافته‌های آتش‌نشانی که دستگاه آی‌فون سیاه شده را پیدا کرده بودند و حدس زده بودند که گوشی یا شارژر حرارت لازم جهت جرقه را فراهم کرده،‌ مطرح می‌شود.

در هر صورت این تنها یک تئوری بر اساس یافته‌های اولیه است و هنوز دلیل این آتش سوزی مشخص نیست. خانواده فینلی درخواست غرامت ششصد هزار دلاری جهت اجناسی که بیمه نبوده‌اند، ‌از اپل کرده است. مصیبت این خانواده توجه افراد دیگر،‌ به ویژه کسانی که از کار آنها حمایت می‌کردند‌ را نیز جلب کرده و این افراد در سایت Change.org و فیس‌بوک با جمع کردن امضا اقدام به طرح دادخواستی از اپل نموده‌اند.

اپل اعلام کرده که در حال پیگری موضوع است،‌ اما خانواده فینلی بیان می‌کنند این شرکت تا دستیابی به گوشی و شارژ سوخته شده، ‌که در دست یک شرکت قضایی خصوصی تحت نظر آتش‌نشانی برای تحقیق در مورد علت موضوع است، ‌هیچ اقدامی نخواهد کرد. همچنین آنها گفته‌اند اقدامات شرکت اپل و نماینده شرکت بیمه‌گذار موجب کندی در فرآیند بررسی این پرونده شده است.