مرسدس‌بنز اولین کامیون تمام‌برقی دنیا را تولید کرد

کاربر مهمان  

کی وارد ایران میشه؟