پروژه خودروی اپل منتفی شد

طرح شرکت اپل برای ساخت خودروهای هوشمند موسوم به پروژه تایتان تقلیل داده شده و این شرکت تنها قصد دارد سیستمی برای تسهیل حرکت خودکار اتومبیل ها ابداع کند.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر شایعات زیادی در مورد طرح فوق سری اپل برای ساخت خودروهای خودران به گوش می رسید، اما حالا شبکه بلومبرگ مدعی شده اجرای طرح مذکور متوقف شده و صدها کارمند اپل که قبلا در قالب این طرح مشغول به فعالیت بوده اند به دیگر بخش های این شرکت منتقل شده اند.

قرار است این طرح به ابداع سیستمی برای فروش سیستم کمکی خودران محدود شود و این سیستم به شرکت های خودروسازی فروخته شود تا انها بر حسب تمایل خود از آن بر روی مدل های مختلف تولیداتشان استفاده کنند.

انتظار می رود اولین خروجی ملموس گروه فعال در این طرح تا قبل از پایان سال 2016 عرضه شود. برخی منابع مطلع از درگیری های داخلی اپل بر سر اجرای این طرح خبر می دهند که در نهایت باعث شکست آن شده است. سردرگمی بر سر اهداف اجرایی این طرح از سال 2015 تا به حال باعث پیشرفت کند آن شده است.

یک منبع مطلع که حاضر به افشای نام خود نشده می گوید اجرای این طرح یک شکست کامل و غیرقابل باور برای رهبری اپل بوده است.